Trafik-IntensivTriangulering

Falsk triangulering: Hur man snor från vänstern.

Triangulering är, kort sammanfattat, en metod där politiska motpoler lånar, adopterar eller stjäl över partigränserna. Det är en politisk aktivitet som har som syfte att manövrera en politisk rörelse eller ett politiskt parti mot väljarkårens mittfåra, den så kallade medelpunkten eller huvudströmsuppfattningen bland väljarna. Grundtanken är att man för över specifika ståndpunkter och politiska idéer…

Nazichris

Hitler och den tyska kyrkan.

  Brasklapp: Med denna text föreslår vi inte på något sätt att kristendomen är antisemitisk. Texten skall ses som en undersökning av och en komparativ studie i de anspråk som gjort gällande att Hitler inspirerades av Islam. Det är likväl en analys av tredje rikets relationer till den dåvarande protestantiska kyrkan i Tyskland under ett begränsat…

tårta barnäktenskap

Barnäktenskapsanalys utan rasism.

Vi har tidigare skrivit om barnäktenskap här på Politifonen i tre separata artiklar. Eftersom artiklarna är alldeles för långa har vi nu för avsikt att skriva ned dem i en enskild aningen förkortad artikel. Det är inte helt enkelt att beskriva de bakomliggande orsakerna till barnäktenskap. Antingen skriver man en tendentiös artikel som har för…

Naziwikimedia

Nationalsocialismen som en högeridé och varför den inte var en vänsterteori.

Det är inte sällan som man från den kontemporära högern hör påståenden om kopplingar mellan nazismen och vänsterideologi, trots att det då råder en allmänn konsensus som vidhåller att det rör sig om en högerextrem ideologi. Oftast förs tre olika typer av argument fram för denna position. Det första är kopplat till etymologi: “National-SOCIALISM” .…